Tietosuojaseloste

1 Rekisterinpitäjä

Ohjelmistoyritys MiCode Oy (jäljempänä "MiCode”)

Y-tunnus: 3178946-2
Kuninkaankatu 33 B 49
33200 Tampere

Yhteyshenkilö Micko Hakala, micko@micode.fi

MiCode noudattaa kaikessa henkilötietojen käsittelyssä EU:n yleisestä tietosuoja-asetusta (2016/679).

2 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittely perustuu MiCode:n asiakkaan ja MiCode:n välisen asiakas- tai sopimussuhteen täytäntöönpanoon tai asiakaan suostumukseen sekä lakisääteisten velvoitteidemme toteuttamiseen.
Henkilötietoja käsitellään seuraavia käyttötarkoituksia varten:

  • Asiakassuhteen ja asiakaspalvelun ja niihin liittyvän viestinnän ja markkinoinnin hoitamiseen, toteuttamiseen, kehittämiseen ja seurantaan
  • Rekisterinpitäjän palveluihin ja tuotteisiin liittyvät tarkoitukset (esimerkiksi palveluiden ja tuotteiden kehittäminen, toteuttaminen ja markkinointi).
  • Asiakkaan ja rekisterinpitäjän velvollisuuksien sekä oikeuksien toteuttaminen.

Käsittelemme vain käyttötarkoituksen kannalta oleellisia ja tarpeellisia henkilötietoja.

3 Käsiteltävät henkilötiedot

MiCode käsittelee vain yksityisasiakkaidensa sekä yritysasiakkaidensa yhteyshenkilöinä toimivien luonnollisten henkilöiden henkilötietoja.
Käsiteltävät henkilötiedot:

  • Etu- ja sukunimi
  • Osoite
  • Puhelinnumero
  • Sähköpostiosoite
4 Tietojen kerääminen

Tietoja kerätään toimeksiannon yhteydessä yksityishenkilöasiakkaalta tai yrityksen yhteyshenkilöltä itseltään.

5 Tietojen luovuttaminen

MiCode ei luovuta henkilötietoja kenellekään ulkopuoliselle mitään tarkoitusta varten ilman asianosaisen nimenomaista suostumusta.

6 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

MiCode ei siirrä henkilötietoja Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

7 Henkilötietojen suojaamisen yleiset periaatteet

Henkilötietoja käsittelevät vain MiCode:n erikseen määrittelemät henkilöt. Henkilötietoja käsitellään automaattisen tietojenkäsittelyn avulla. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin on pääsy vain MiCode:n erikseen määrittelemillä henkilöillä. Digitaalinen aineisto on suojattu salasanoin. Manuaalisia aineistoja säilytetään lukituissa tiloissa.

8 Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä asiakkaalla on tietosuoja-asetuksen takaamat rekisteröidyn oikeudet. Henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä asioissa asiakkaan tulee ottaa yhteyttä puhelimitse, postitse tai sähköpostitse MiCode:n henkilöstöön. Tarkastusoikeus voidaan evätä laissa säädetyin perustein. Tarkastusoikeuden käyttäminen on lähtökohtaisesti maksutonta.

9 Tietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen muun muassa asiakassuhteen ylläpitämistä ja kirjanpitoa varten. Tiedot poistetaan, kun niiden säilytys ei enää ole tarpeen.

Päivitetty 8.2.2023

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä
logo-no-background.png
3178946-2
micko@micode.fi
+358 45 121 6992
Tampere, Suomi
logo-black

© 2023 MiCode Oy

Tietosuojaseloste

tree
logo-white

© 2023 MiCode Oy

Tietosuojaseloste